Sergio Muñoz, de Hortaleza a Loa Angeles

B

Black-jak/IV

Invitado
#2
POL3EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

TE AMO GUILI

mierda estas pastillas si q son potentes veo bailar las letras que escribo

mmmmmii88ííeerrrrrrddddddaaaaaaaaaaa