FORO CHOCHES MAS MOLA Y MANDA

C

CabezaDeArbol

Invitado
#7
Tiene forma indefnididaaaaaaaaa!! y al hombre que pasa cerca con su rayo lo enloquece! YEAHHHHHH

tirutirutirutiritritiiiiii tiiii tirutirturtirtui iiiiiiiuuuuuu rituritrutiruttitiiiii tiiiiiiiiiiii tiruturturutiruti titi rriittiittiittittiittiit